Biesboschexperience

29 september - 1 oktober 2023 kano experience in de Biesbosch

De Biesbosch

Als gevolg van overstromingen en dijkdoorbraken in 1421 en 1424, beter bekend als de St. Elisabethsvloed is de Grote of Zuid-Hollandse Waard ondergelopen. Gedurende een aantal jaren is nog getracht de dijken te herstellen maar in 1430 wordt het gebied opgegeven en onstaat hier in de loop der tijden een getijdengebied met verschillen tussen hoog en laag water van gemiddeld 2 meter!
Na de afsluiting van het Volkerak in 1970 is de getijdenwerking bijna geheel verdwenen. Het verschil tussen hoog en laag water bedraagt nu nog maar circa 30 centimeter.
In 1997 is de Biesbosch uitgeroepen als Nationaal Park en wordt er gewerkt aan het behoud van het unieke getijdengebied en mogelijk ook verrijking van de fauna en flora.
Nieuwe bewoners zoals de bever, ijsvogel, visarend en recent de zeearend hebben de Biesbosch als hun thuis gevonden.
Voor de kanovaarders is het een prachtig gebied waar zij het gehele jaar terecht kunnen, zowel op groot open water zoals de Nieuwe Merwede en Hollands Diep en Amer als op de intieme kreken in zowel het Brabantse als het Hollandse deel.